Basisschool Paus Joannes

Benninkstraat 12 7481 DL Haaksbergen

Schoolfoto van Basisschool Paus Joannes

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Paus Joannes De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers! Onze school kenmerkt zich door de kleinschaligheid en de fijne rustige sfeer. Het team schenkt veel persoonlijke aandacht aan onze leerlingen en zij zorgen ervoor dat een ieder echt wordt gezien. We zijn een Kanjerschool, we werken vanuit de waarden van de Kanjertraining. Er is sprake van veiligheid, vertrouwen en respect onder team, leerlingen en ouders. De school is volop in ontwikkeling, we zijn een lerende school met zichtbaar lerende leerkrachten. De focus ligt op onderwijs en vanuit gezamenlijkheid wil de Paus Joannes zich blijven ontwikkelen. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven