Basisschool Dr Ariens

Adriaen Brouwerstraat 4 7482 ZK Haaksbergen

Schoolfoto van Basisschool Dr Ariens

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In eerste instantie wordt er vervanging aangevraagd bij het Onderwijsbureau Twente.

Voor kortdurende vervanging wordt er gebruik gemaakt van leerkrachten die binnen de stichting werken in de A-pool. Voor langdurige vervanging worden B-poolers ingezet die (nog) geen contract hebben binnen de stichting.

Mocht het onverhoopt niet lukken om kortdurende vervanging in te zetten, dan worden de kinderen de eerste dag opgevangen door school. De dag / dagen die eventueel volgen, blijven de kinderen thuis. Bij langdurige of herhaaldelijk voorkomen van dit probleem zal naar andere en meer structurele oplossingen gezocht worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ook is er binnen onze school een leerkracht aanwezig die gespecialiseerd is in meer-  en hoogbegaafdheid.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Terug naar boven