Op den Akker

de Akker 2 7481 GB Haaksbergen

Schoolfoto van Op den Akker

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

CBS Op den Akker heeft het voornemen uitgesproken om te gaan werken op de O4NT manier. O4NT staat voor onderwijs voor een nieuwe tijd. Deze manier van werken heeft gevolgen voor de gehele organisatie. Zo zal er een vorm van gepersonaliseerd leren ingevoerd gaan worden, worden de kinderen straks meer ingedeeld op niveau en interesses, krijgen de kinderen meer ruimte voor ontwikkelingen van kwaliteiten en talenten en komen er binnen de school vakspecialisten. 

In schooljaar 2017-2018 zal onze school daadwerkelijk overstappen op deze manier van weken. Tot die tijd zal er vooral veel voorbereid worden achter de schermen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven