Op den Akker

De Akker 2 7481 GB Haaksbergen

  • Op avontuur!
  • Dierendag
  • Schoolfoto van Op den Akker
  • Schoolfoto van Op den Akker
  • Schoolfoto van Op den Akker

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Ons team bestaat uit leerkrachten, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een directeur, een Intern Begeleider, een administratief medewerker en een conciërge.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als één van de leerkrachten afwezig is, proberen we de vervanging zoveel mogelijk intern op te lossen. Als dat niet mogelijk is, wordt er een beroep gedaan op invalkrachten in dienst van de stichting. In principe worden leerlingen niet naar huis gestuurd. Alleen in uiterste gevallen gaan we hiertoe over. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

CBS Op den Akker heeft het voornemen uitgesproken om te gaan werken op de O4NT manier. O4NT staat voor onderwijs voor een nieuwe tijd. Deze manier van werken heeft gevolgen voor de gehele organisatie. Zo zal er een vorm van gepersonaliseerd leren ingevoerd gaan worden, worden de kinderen straks meer ingedeeld op niveau en interesses, krijgen de kinderen meer ruimte voor ontwikkelingen van kwaliteiten en talenten en komen er binnen de school vakspecialisten. 

In schooljaar 2017-2018 zal onze school daadwerkelijk overstappen op deze manier van weken. Tot die tijd zal er vooral veel voorbereid worden achter de schermen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven