Op den Akker

De Akker 2 7481 GB Haaksbergen

  • Op avontuur!
  • Dierendag
  • Schoolfoto van Op den Akker
  • Schoolfoto van Op den Akker
  • Schoolfoto van Op den Akker

In het kort

Toelichting van de school

Op den Akker is een kleinschalige, veilige en laagdrempelige school met oog voor uw kind. Vanuit onze kernwaarden inspiratie, zelfredzaamheid, authenticiteit en vertrouwen werken we samen met u aan de ontwikkeling en groei van uw kind. Bel 053-5722482 of mail ons, wij ontvangen u graag! Tot gauw, team Op den Akker.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Inspiratie
  • Vertrouwen
  • Authenticiteit
  • Zelfredzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voorschoolse en buitenschoolse opvang wordt veelal verzorgd door Bloesem kinderopvang. Bloesem kinderopvang ligt op zo'n 200 meter van de school. Het vervoer van en naar de school is geregeld.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven