Christelijke Basisschool Goudenstein

Vredeplein 1 4175 HA Haaften

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Dit jaar merken we dat we in groep 6-7 extra aandacht moeten geven aan de sociaal - emotionele ontwikkeling van deze kinderen. Ze vinden het nog moeilijk om als hechte groep met elkaar om te gaan. Vanuit de Kanjertraining en met extra interventies besteden we hier veel aandacht aan. In groep 8 lukt het de kinderen goed.

Op de vraag: "welk rapportcijfer geef je de school" zagen we vorig jaar bij groep 5-6 ook hele lage cijfers (3 / 4 / 5) terwijl in groep 7 en 8 alleen hoger dan een 7 werd gescoord (met opvallend vaak een 10). 

De extra aandacht voor deze groep blijft dus voorlopig noodzakelijk.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Er hebben na herhaalde oproepen maar 28 ouders het onderzoek ingevuld. Daarmee is de uitslag niet betrouwbaar. Er waren 60 reacties nodig voor een minimaal vereiste betrouwbaarheid. Er waren 84 reacties nodig voor een gewenste betrouwbaarheid.
Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven