Christelijke Basisschool Goudenstein

Vredeplein 1 4175 HA Haaften

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool Goudenstein! Hier vindt u allerlei informatie over de school en ons onderwijs. 

Voor meer informatie of voor een persoonlijke kennismaking nodigen we u hartelijk uit om langs te komen op school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Onderwijs op maat
  • Sterke leerlingenzorg
  • Kanjerschool
  • Plusgroep

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 01.10.2022 telde de school 158 leerlingen.

Op de teldatum 01.02.2023 telde de school 166 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
158
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolregels en protocollen voor internet, email en sociale media, voor agressie, geweld en seksuele intimidatie en voor risico-inventarisatie en evaluatie zijn alle opgenomen in het Veiligheidsbeleidsplan van de school.

Terug naar boven