Ichthusschool

Simke Kloostermanstrjitte 44 9061 BG Gytsjerk

  • Samenwerk opdrachten vinden we erg belangrijk!
  • De leerstof wordt zoveel mogelijk digitaal verwerkt.
  • De kinderen blijven allemaal over en eten op school hun lunch.
  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van CBS De Ichthusschool

Met behulp van dit schoolvenster krijgt u, aan de hand van gegevens en resultaten, een eerste indruk van hoe wij als school functioneren.Resultaten zijn belangrijk, maar wij bieden meer! Wij bieden op school wat ieder kind nodig heeft: liefde, geborgenheid en waardering. Voorwaarden voor een optimale ontwikkeling!
Wij helpen de kinderen bij hun ontdekkingstocht naar zichzelf en naar anderen om zich heen, door te spelen, te leren, te denken en met anderen van gedachten te wisselen.Zo groeien zij op tot zelfstandige kinderen die vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan!Kijkt u voor meer informatie over onze school op de website. Als u meer wilt weten kunt u ook contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord!

Met vriendelijke groet,

Mw. W. Jarir (directeur), namens team Ichthusschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk onderwijs
  • Dalton
  • Vaardigheden van de 21e eeuw
  • Gepersonaliseerd leren
  • Moderne leermiddelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven