Basisschool De Triangel

Willem Vliegenstraat 7 6271 DA Gulpen

  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van basisschool de Triangel in Gulpen. Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Op basis van de gegeven informatie kunt u zich een beeld vormen van waar onze school voor staat, wat u van onze school mag en kan verwachten en wat onze school voor uw kind kan betekenen. Gegevens zeggen veel, maar niet alles. Wilt u een kijkje nemen in onze school? Maak een afspraak met ons en we leiden u graag rond. 
Ook kunt u onze schoolwebsite bezoeken voor meer informatie: https://www.bs-triangel.nl/index.php 
Onze school is gehuisvest in het mooie Kindcentrum "de Kindercirkel". We werken intensief samen met SBO Bernardus en maken gebruik van elkaar expertise. We zetten de leerling centraal op het Podium van het Leven!

De verwijzingen naar uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u vinden via de link: https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen lerend onderweg
  • identiteit
  • hoge verwachtingen
  • planmatig
  • samen verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Triangel is de reguliere basisschool van Gulpen. Op teldatum 1 oktober 2020 telde onze school 265 leerlingen, verdeeld over 11 groepen. Met dit leerlingenaantal zitten we boven de leerling-prognose. De prognose laat ieder jaar een daling zien. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
265
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

https://www.innovo.nl/sociale-veiligheid-op-school.html 

Terug naar boven