Openbare Basisschool De Samensprong

Leliestraat 8 A 5971 AN Grubbenvorst

  • Goed leren lezen is een elementaire vaardigheid, belangrijk voor schoolsucces in de toekomst.
  • Coöperatief leren: Twee weten meer dan één: we formuleren de opdracht zo, dat kinderen elkaar nodig hebben om maximaal resultaat te behalen
  • We sluiten samen met kinderen, team en ouders het jaar.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Samensprong
  • In onze schooltuin passen kinderen de rekenvaardigheden toe.

Leerlingtevredenheid toelichting

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid toelichting

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,7

Bron

Terug naar boven