Openbare Basisschool De Samensprong

Leliestraat 8 A 5971 AN Grubbenvorst

  • Goed leren lezen is een elementaire vaardigheid, belangrijk voor schoolsucces in de toekomst.
  • Coöperatief leren: Twee weten meer dan één: we formuleren de opdracht zo, dat kinderen elkaar nodig hebben om maximaal resultaat te behalen
  • We sluiten samen met kinderen, team en ouders het jaar.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Samensprong
  • In onze schooltuin passen kinderen de rekenvaardigheden toe.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Algemeen:

Onze school neemt de Eindtoets af als objectief meetinstrument van een aantal resultaten van onderwijs op onze school. Het gaat om cognitieve (kennis) resultaten op een beperkt aantal vakken. Met name rekenen, taal en (begrijpend) lezen. Alle andere resultaten hebben we ook in beeld en zijn enorm belangrijk voor het schooladvies richting Voortgezet Onderwijs.

De Eindtoets zien we dan ook als een objectieve bevestiging van ons schooladvies. Niet als een meetinstrument voor de kwaliteit van de school. CITO (het bureau dat deze eindtoets maakt), vindt zelf ook dat op basis van de uitslag van deze toets géén uitspraak gedaan mag worden over de kwaliteit van een school. Daarvoor is de onderwijsinspectie, die scholen bezoekt en nauwkeurig kijkt hoe een school functioneert en of de resultaten passen bij de kinderen op die school. Als in een groep 8 van een bepaald jaar meer kinderen met lagere capaciteiten (intelligentie) zijn, of waarbij andere factoren een rol spelen, dan is dat natuurlijk sterk van invloed op de gemiddelde score van die groep.

Voor liefhebbers: de reactie van CITO kan HIER bekeken worden.

Alle scholen binnen de stichting Akkoord!-po nemen de Eindtoets af bij leerlingen in groep 8. Dit doen we volgens de regels die de onderwijsinspectie daar voor heeft opgesteld.

Specifiek:

Het rapport van de inspectie van onze school is via deze website te downloaden. Zie bij "Waardering inspectie".

De resultaten van de individuele kinderen bij de Eindtoets passen goed bij het beeld van wat wij én hun ouders over elk kind. Een aantal kinderen behaalde een hoge score, anderen juist laag. De scores kwamen ook goed overeen met het schooladvies Voortgezet Onderwijs.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven