Openbare Basisschool De Samensprong

Leliestraat 8 A 5971 AN Grubbenvorst

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Samensprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Samensprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Samensprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Samensprong

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Meestal zijn de kinderen in hun eigen groep. In elk schooljaar organiseren we zgn. mix-activiteiten: kinderen gaan dan in groepen, samengesteld uit groep 1 t/m 8 aan de slag. Bijvoorbeeld een voorleesmix, knutselmix, e.d.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Een van de pijlers van de Samensprong is PASSEND MET ZORG.

Elk kind maakt een eigen ontwikkeling door.

Elk kind heeft zijn eigen interesses, achtergronden en mogelijkheden. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij het individuele kind en gebruik te maken van de kansen en krachten die ieder in zich heeft.

De meeste kinderen die onze school bezoeken, komen uit Grubbenvorst. Ook bezoeken enkele kinderen uit naburige plaatsen onze school. Onze schoolpopulatie bestaat uit zo’n 119 gezinnen. De meeste kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit.

“Elk kind is er één”, dus ook met persoonlijke (extra) ondersteuningsbehoeften. Bijvoorbeeld op het sociaal-emotionele vlak, bij het leren, de motoriek of met betrekking tot spraak/taal en gehoor.

Daarnaast zijn ook kinderen die juist om méér uitdaging vragen.

Samengevat kunnen we spreken van een gemengde groep kinderen, die een groot beroep doet op de professionaliteit en flexibiliteit van de school als geheel en elk teamlid in het bijzonder.  

Voor ons echter ook een uitdaging en kans om het motto van het openbaar onderwijs “niet apart maar samen” vorm te geven. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven