Openbare Basisschool De Samensprong

Leliestraat 8 A 5971 AN Grubbenvorst

  • Goed leren lezen is een elementaire vaardigheid, belangrijk voor schoolsucces in de toekomst.
  • Coöperatief leren: Twee weten meer dan één: we formuleren de opdracht zo, dat kinderen elkaar nodig hebben om maximaal resultaat te behalen
  • We sluiten samen met kinderen, team en ouders het jaar.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Samensprong
  • In onze schooltuin passen kinderen de rekenvaardigheden toe.

In het kort

Toelichting van de school

VAN HOREN ZEGGEN . . .

In een gesprek met ouders van kinderen ontstaat het volgende beeld van de Samensprong:

”Als je hier binnenkomt voel je het openbare karakter. Iedereen is welkom en wordt opgenomen in de school. Kinderen mogen hier zichzelf zijn, mogen uitblinken in de dingen waar ze goed in zijn en krijgen ondersteuning als ze dit nodig hebben. Ze voelen zich hier thuis en gaan graag naar school. De kinderen van onze school kennen elkaar, ze vormen niet alleen met de eigen klas een groep maar ook met de hele school. Kinderen spelen, werken, praten en leren samen. Daardoor ontstaat een prettige sfeer binnen een duidelijk en gestructureerd kader".

Deze ouders vertellen ook dat zij zich als ouders welkom voelen, ze genieten op school met hun kinderen mee en ervaren een echte betrokkenheid bij de Samensprong.

ONDERWIJS EN OPVOEDING

Op de Samensprong besteden we in de dagelijkse lessen veel aandacht aan kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben. Maar kennis en vaardigheden willen we kinderen niet alleen uit boekjes laten leren. We halen daarom ook regelmatig de wereld in school of trekken de wereld in. Zo zorgen we ervoor dat kinderen hun kennis en vaardigheden echt kunnen toepassen en direct gebruiken. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan zaken die wij ook heel belangrijk vinden voor een goede ontwikkeling van de kinderen. Zo zijn wij ook gericht op de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen en op goed gedrag. Er zijn veel gezamenlijke activiteiten waarin kinderen goed met elkaar leren, samen spelen en samen werken. Verder wordt er heel bewust gewerkt aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van kinderen. Zo wordt het kind al vroeg voorbereid op de realiteit van later. In een steeds veranderende samenleving zal het immers een eigen plek moeten vinden. Een plek waar het kind zich gelukkig voelt én iets betekent voor onze samenleving.

EEN OPENBARE SCHOOL

De Samensprong is een openbare school en vormt met 8 andere openbare scholen stichting Akkoord!. Het openbaar onderwijs heeft als motto: niet apart maar samen. Dit motto is duidelijk terug te vinden in de sfeer en in de activiteiten op onze school. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen achtergrond en mogelijkheden. Op onze school (h)erkennen de leerkrachten deze eigenheid dan ook: verschillen verrijken! Levensbeschouwing, kennis maken met de verschillende culturen,gedachten, ideeën en geloven en daar samen over praten, is een onderdeel van ons onderwijs.

AANDACHT VOOR ONS GEBOUW EN SPEELOMGEVING!

Momenteel zijn we bezig met de laatste fase van verbeterplannen van ons gebouw en de directe speelomgeving. Er is in de afgelopen periode al veel gerealiseerd: er is een lokaal aangebouwd, waardoor er meer ruimte ontstond. Van binnen wordt het gebouw volledig opgeknapt: nieuwe vloerbedekking ligt er al, schilderwerk, mechanische ventilatie en verbetering van de verlichting worden binnenkort aangepakt, op weg naar  een “frisse school”. En dan is er ook nog de speelomgeving en schooltuin die inmiddels volledig veranderd is. De kinderen genieten dagelijks van de fijne speelomgeving!!

MEERWETEN?

Het meest complete beeld van onze school krijg je tijdens een schoolbezoek. Kom sfeer proeven op onze school. Trots als we zijn laten we dan graag alles zien. Ook beantwoorden we dan vragen en vertellen meer over onze school. Meer informatie? Deze is via onze website te vinden.

Openbare basisschool De Samensprong

Leliestraat 8A, 5971 AN Grubbenvorst

077-3662490

www.samensprong-akkoord-po.nl

info@samensprong.akkoord-po.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een fijne school: veilig,sfeer
  • Met zorg voor allemaal
  • Opbrengstgericht
  • Bij de tijd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

GROOT IN KLEIN!

We zijn een relatief kleine school. Dit schooljaar op 1 oktober 124 kinderen. 

Deze omvang biedt extra goede mogelijkheden voor het “Samen”-zijn . . .

Voor de kinderen een prettig pedagogisch klimaat en een goede onderlinge sfeer.

Voor de teamleden een goed werkklimaat met aandacht voor collegialiteit.

Voor de ouders, hun aanwezigheid en betrokkenheid wordt niet gedoogd, maar is gewenst.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven