Uilenburcht

Zesstedenweg 182 1613 KD Grootebroek

  • Schoolfoto van Uilenburcht
  • Schoolfoto van Uilenburcht
  • Schoolfoto van Uilenburcht
  • Schoolfoto van Uilenburcht
  • Schoolfoto van Uilenburcht

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Basisschool De Uilenburcht doet niet mee met de CITO-eindtoets.

De leerlingen van groep 8 worden verwezen naar het Voortgezet Onderwijs, aan de hand van de gegevens uit het Leerlingvolgsysteem, de score op de NIO-toets (een IQ-score) en de bevindingen van de leerkrachten van groep 7 en 8. Na een pre-advies in november wordt in februari/maart na interpretatie van de laatste toetsen en observaties het definitieve schooladvies aan de ouders gegeven.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In december 2012 heeft De Uilenburcht een zwak van de Onderwijsinspectie gekregen.

Vanaf dat moment is de school bezig om te vernieuwen en veranderingen versneld in te voeren.

De resultaten zijn bemoedigend.

We hopen op korte termijn weer een voldoende van de Inspectie te krijgen.

Terug naar boven