Uilenburcht

Zesstedenweg 182 1613 KD Grootebroek

  • Schoolfoto van Uilenburcht
  • Schoolfoto van Uilenburcht
  • Schoolfoto van Uilenburcht
  • Schoolfoto van Uilenburcht
  • Schoolfoto van Uilenburcht

In het kort

Toelichting van de school

We hebben drie belangrijke pijlers voor ons onderwijs:

  • Het kind staat centraal
  • Elk kind heeft recht op goed onderwijs
  • Een kind leert van nature

Een kind leert van nature en als dat even niet lukt, dan heeft het van ons een steuntje in de rug nodig om weer tot leren te komen.

Het kind staat centraal. Dat betekent voor ons, dat we kijken wat het beste is voor de kinderen. Wij houden het belang van het kind in het oog, dat is ons belang en uw belang.

Goed onderwijs is de hoofdopdracht van de school, bekostigd door het ministerie van onderwijs.Dat geeft verplichtingen, goed onderwijs is niet vanzelfsprekend.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
337
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven