obs 't Vierspan, locatie De Woud

Kloosterpoort 3 1613 EV Grootebroek

  • Kloosterpoort 3
1613 EV Grootebroek
(0228)51 22 00
  • Korenmolenlaan 2
1611 XE Bovenkarspel
(0228) 51 26 65
  • De Bouw 60
1611 JH Bovenkarspel
(0228) 51 31 47

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij de informatie over onze openbare basisschool 't Vierspan. Onze school bestaat uit 3 locaties, te weten locaties De Klim-Op en De Wendel in Bovenkarspel en locatie De Woud in Grootebroek. Op deze pagina vindt u de informatie over locatie De Woud.  U leest gegevens die afkomstig zijn van DUO, de Inspectie voor het Onderwijs en onze school zelf. Waar nodig geven wij een meer gedetailleerde toelichting op de cijfers. Mocht u na het lezen van deze info nog vragen hebben dan kunt u altijd even contact opnemen via ons telefoonnummer (0228) 512200 of email:  vierspan@openbaaronderwijspresent.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit schooljaar neemt het aantal leerlingen toe op alle locaties. Het sterkst is die groei te zien op locatie De Wendel, maar de andere locaties doen goed mee. Groei is niet ons doel, maar we hopen dat het een gevolg is van dat wat we met de leerlingen doen. 

We verwachten dat locatie De Woud de komende jaren nog flink gaat groeien qua leerlingaantal, vanwege de realisatie van de nieuwe wijk Waterweide zeer dicht bij de locatie.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

Op locatie De Wendel en locatie De Woud hanteren we het vijf-gelijke-dagen-model. Dat wil zeggen dat alle schooldagen daar voor alle kinderen hetzelfde zijn. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 alle dagen van 08.30 - 14.00 uur.

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 is ook op locatie De Klim-Op een vijf-gelijke-dagen-model ingevoerd. Om er voor te zorgen dat alle leerlingen over 8 schooljaren voldoende onderwijsuren aangeboden krijgen zijn de schooltijden 08.30 - 14.15 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven