Basisschool De Ammers

Lijsterstraat 35 B 2964 CC Groot-Ammers

  • Een indruk van ons speellokaal voor de kleuters. Met groep 3 t/m 8 gymmen wij in sporthal de Reiger.
  • We beschikken over 7 lichte lokalen met nieuw meubilair.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen. Tevredenheid 8,0.  Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Binnen stichting O2A5 wordt tweejaarlijks een oudertevredenheid enquête afgenomen. Wij gebruiken hiervoor de oudertevredenheidsenquête die is ontwikkeld door Scholen met Succes. In februari 2022 zal de eerstvolgende afname zijn.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven