IKC Dom Helder Camara

Onnemaheerd 2 9736 AM Groningen

  • Lokaal groep 1/2
  • Leslokaal groepen 3 en 4
  • We beschikken over een professioneel podium met licht, geluid en een grote tribune.
  • We hebben een intensieve samenwerking met de SKSG. In ons gebouw bevindt zich peuterspeelzaal Kameleon.
  • Wij bieden zelf kinderopvang binnen onze eigen stichting. In ons gebouw is voorschoolse -, naschoolse-, nood,- en vakantieopvang.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de SchoolVensterpagina van IKC Dom Helder Camara.

Integraal Kind Centum (IKC) Dom Helder Camara verzorgt onderwijs en kinderopvang voor gemiddeld 500 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 13 jaar. Het is een oecumenische IKC en heeft als visie dat iedereen welkom is, ongeacht geloofsovertuiging, culturele of maatschappelijke achtergrond. Kinderen worden in aanraking gebracht met het Christendom, Jodendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Soefisme.
Het IKC is gehuisvest in 2 mooie ruime gebouwen die met een fraaie loop-luchtbrug aan elkaar verbonden zijn.
Er zijn gemiddeld 55 professionals aan dit IKC verbonden en er wordt gewerkt met gemixte functies.
IKC Dom Helder Camara is sterk in het aanbod voor culturele en kunstzinnig vorming en op de wijze waarop de zorg voor de kinderen en hun gezinnen is ingericht.
Er wordt thematisch verbinding gemaakt tussen religieuze stromingen, kunst en cultuuronderwijs, muziek en ‘de Vreedzame School’.

Als u het belangrijk vindt dat uw kind naast alle gangbare vakken, met diverse religies in aanraking komt, creatieve-kunstzinnige vorming (CKV) aanmoedigt en aandacht leert ontwikkelen voor de maatschappij dichtbij en verder weg in een gestructureerde en professionele setting, dan past IKC Dom Helder bij u en uw kind. U bent er van harte welkom.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact via de mail (info@domheldercamaraschool.nl ) of telefoon (050-541 22 50).

Wij kijken uit naar onze samenwerking.

Ciska van Aken
Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oecumenische identiteit
  • Professionele organisatie
  • Transparante communicatie
  • Eigen kinderopvang
  • IKC

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze IKC groeit mooi geleidelijk. Wij houden de mogelijkheid voor kinderopvang en onderwijs zorgvuldig bij. 

Om die reden hebben wij soms een wachtlijst.
Het is belangrijk om uw kind vroegtijdig aan te melden bij ons IKC. Dit kan zodra uw kind twee jaar is. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
376
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven