Dom Helder Camara Basisschool

Onnemaheerd 2 9736 AM Groningen

  • Lokaal groep 1/2
  • Leslokaal groepen 3 en 4
  • We beschikken over een professioneel podium met licht, geluid en een tribune.
  • We hebben een intensieve samenwerking met de SKSG. In ons gebouw bevindt zich peuterspeelzaal Kameleon.
  • We hebben een intensieve samenwerking met de SKSG. In ons gebouw is voorschoolse -, naschoolse - en vakantieopvang.

Het team

Toelichting van de school

Ieder jaar komen nieuwe medewerkers bij IKC DHC werken. Dit komt voornamelijk door de groei van de school. Medewerkers die zich eenmaal aan ons IKC verbinden, vertrekken niet snel. Het team is professioneel, stabiel en heeft een mooie leeftijdsverdeling. 

Het team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, specialisten, conciërges, administratief medewerkers en de directie. Daarbinnen zijn diverse taken, soms met bevoegdheden, zoals de bouwcoordinatoren en de intern begeleiders.
Er is ruime mogelijkheid voor ontwikkeling.In totaal werken 54 professionals in het team.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kortdurend verlof van personeel wordt intern opgelost. Langdurig verlof (bijv. bij een zwangerschapsverlof) wordt ingevuld via de invalpoule van de VCOG. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

IKC DHC werkt met het leerstofjaarklassensysteem. Alleen de kleutergroepen zijn gecombineerde groepen 1/2, de overige groepen zijn enkelvoudige groepen.

We beschikken over vakdocent Muziek en een vakdocent Drama-Dans. Daarnaast werken we met vele specialisten. Dit zijn vrijwel allemaal leerkrachten die een extra opleiding gedaan hebben gericht op hun specialisme: taalspecialist, rekenspecialist, ICT-specialist, CJV-specialist, specialist hoogbegaafdheid. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op onze website onder het tabblad 'Ouders en school > informatie'. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken met een peuterdoorstroomgroep. Een pedagogisch medewerker en/of een kleuterleerkracht van ons IKC verzorgen lesaanbod aan deze peuters.

Daarnaast is er een actieve peuterspeelzaal in ons gebouw. De peuterspeelzaal is vijf ochtenden in de week actief.
De peuterspeelzaal is een VVE-locatie en werkt met de methode 'Startblokken'.

Terug naar boven