Dom Helder Camara Basisschool

Onnemaheerd 2 9736 AM Groningen

  • Lokaal groep 1/2
  • Leslokaal groepen 3 en 4
  • We beschikken over een professioneel podium met licht, geluid en een tribune.
  • We hebben een intensieve samenwerking met de SKSG. In ons gebouw bevindt zich peuterspeelzaal Kameleon.
  • We hebben een intensieve samenwerking met de SKSG. In ons gebouw is voorschoolse -, naschoolse - en vakantieopvang.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de SchoolVensterpagina van IKC Dom Helder Camaraschool uit Groningen!

Ons IKC staat in de wijk Beijum van de stad Groningen en bestaat sinds 1983. We beschikken over een multifunctioneel gebouw; naast de leslokalen voor de groepen 1 t/m 8 heeft de school een eigen peuterspeelzaal, voorschoolse- en naschoolse opvang binnen het gebouw.
Onze kinderopvang wordt verzorgd door de eigen stichting (VCOG Kinderopvang) en verzorgt deze drie vormen van opvang.

Ons IKC wordt bezocht door ongeveer 500 leerlingen. Het leerlingenaantal van het IKC stijgt gemiddeld elk jaar. Dat wordt veroorzaakt door onze oecumenische identiteit en door het aanbod voor ontwikkeling en onderwijs dat wij aanbieden in de breedste zin van het woord, waarbij structuur, respect en veiligheid kernbegrippen zijn. Daarnaast kiezen ouders voor ons IKC vanwege de uitgebreide opvangmogelijkheden voor en na schooltijd in combinatie met ons continurooster. 

Wij nodigen nieuwe ouders van harte uit voor een kennismakingsbezoek aan onze school. Tijdens de rondleiding kunt u zelf de sfeer ervaren en uw vragen stellen.

We hebben een website waar u veel informatie en aanvullende documenten kunt vinden: www.domheldercamaraschool.nl. Hier vindt u onder andere de IKC gids en het IKC plan.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact via de mail (info@domheldercamaraschool.nl ) of telefoon (050-541 22 50).

Wij kijken uit naar onze samenwerking.

Ciska van Aken
Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oecumenische identiteit
  • Professionele organisatie
  • Transparante communicatie
  • Eigen kinderopvang
  • IKC

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze IKC groeit mooi geleidelijk. Wij houden de mogelijkheid voor kinderopvang en onderwijs zorgvuldig bij. 

Om die reden hebben wij soms een wachtlijst.
Het is belangrijk om uw kind vroegtijdig aan te melden bij ons IKC. Dit kan zodra uw kind twee jaar is. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
454
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven