De Wegwijzer

Prunusstraat 76 9741 LE Groningen

  • Schoolfoto van De Wegwijzer
  • Schoolfoto van De Wegwijzer
  • Schoolfoto van De Wegwijzer
  • Schoolfoto van De Wegwijzer
  • Schoolfoto van De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Basisvaardigheden
  • Verbondenheid
  • Talentontwikkeling
  • Veiligheid
  • Ieder kind kan zichzelf zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingenaantal per april 2022 volgens leerlingvolgsysteem: 311 leerlingen
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
259
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voorschoolse en naschoolse opvang wordt verzorgd door SKSG en andere opvang organisaties in de wijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven