School voor Speciaal Basisonderwijs Dr Bekenkamp

Blekerslaan 1 9724 EJ Groningen

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Dr Bekenkamp

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn tevreden over de resultaten van het onderzoek, dat door alle groep 6, 7 en 8 leerlingen is ingevuld, omdat ze laten zien dat de algemene tevredenheid, het welbevinden en de ervaren veiligheid als (ruim) voldoende worden beoordeeld. De vragenlijst is anoniem ingevuld en we denken dat de resultaten daarom een representatief beeld geven. De resultaten van het onderzoek zijn niet te herleiden naar een specifieke klas, omdat de kinderen op didactische leeftijd zijn geselecteerd en verspreid over verschillende klassen zitten (bv. de groep 6 leerlingen zitten in 3 klassen). Wat opvalt is dat de algemene tevredenheid, het welbevinden en de ervaren veiligheid toeneemt, naar mate de leerlingen ouder zijn en ze dus in de regel langer op school zitten. In de groepen 6 komen nog veel zij-instromers gedurende het schooljaar in de diverse groepen. Dit vraagt veel aanpassingsvermogen van de kinderen in de groep. Voor de nieuwkomers die zich weer veilig moeten gaan voelen in de nieuwe groep en op de voor hen nieuwe school. Maar zeker ook voor de groep die de nieuwe leerling ontvangt. De verhoudingen onderling kunnen hierdoor veranderen. Dit is bij de groepen 7 en 8 minder aan de orde. wellicht spelen ook andere factoren een rol, zoals het vermogen tot zelfreflectie, relativeringsvermogen en vaardigheden die kinderen ontwikkelen om te kunnen omgaan met klasgenoten, leerkrachten en situaties op school. De vaste routines en regels en afspraken worden beter opgevolgd. Wellicht speelt de beleving van het schoolverlaten hierbij een rol. De implementatie van “de vreedzame school” en de start van een leerlingenraad willen we de veilgheidsbeleving van de leerlingen verder vergroten. Door het voeren van leerlingengesprekken gekoppeld aan het bijhouden van een portfolio vergroten we  het eigenaarschap van de kinderen t.a.v. hun rol binnen onze school. “Zien” is het instrument waarmee we de sociale ontwikkelingen op onze school volgen.
Tevredenheid
8,5

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,5

Terug naar boven