De Ploeg

Zuiderweg 70 -3 9744 AP Groningen

  • Op ons fijne kleuterplein kunnen de kleuters dagelijks spelen.
  • Wat een plezier!
  • Geeft kleur aan je leven!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben het tevredenheidsonderzoek afgenomen in de groepen 6, 7 en 8. .

We vinden het gemiddelde cijfer (7,4)  in orde maar we zijn niet tevreden. Het cijfer is lager als het cijfer van vorig schooljaar, toen scoorden we een 7,6. Ons doel is om komend schooljaar naar een 8 te groeien. Dat willen we bereiken door extra aandacht te besteden aan het gevoel voor veiligheid binnen onze lessen van de Vreedzame school.

We gebruiken deze in alle groepen.  We gaan door met de inzet van mediatoren bij het buiten spelen. Hun bemiddelende rol gaan we inzetten binnen en buiten de school. Daarnaast gaan we extra aandacht besteden aan het welkom voelen in de klas. De Coordinator van de werkgroep Sociale veiligheid maakt aan het begin van het schooljaar samen met de werkgroep een plan om het gevoel van veiligheid verder te verbeteren. 
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven