De Ploeg

Zuiderweg 70 -3 9744 AP Groningen

  • Op ons fijne kleuterplein kunnen de kleuters dagelijks spelen.
  • Wat een plezier!
  • Geeft kleur aan je leven!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben het tevredenheidsonderzoek afgenomen in de groepen 6, 7 en 8. De cijfers geven voor de groepen 6 en 7 een reeel beeld. Bij de scores van groep 8 valt op dat een aantal antwoorden ver af ligt van het gemiddelde van de groep.  Daardoor vinden we het beeld van groep 8 minder representatief.

We vinden het gemiddelde cijfer, een 7,7,  in orde maar we zijn niet tevreden. Ons doel is om komend schooljaar naar een 8 te groeien. 

We gaan door met de methode Vreedzame school.  We starten dit jaar met de training en inzet van mediatoren bij het buiten spelen.  Daarnaast besteden we in de groepen aandacht aan het welkom voelen in de klas. De Coordinator van de werkgroep Sociale veiligheid heeft hierin een belangrijke rol. 
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,2

Terug naar boven