Boerhaave School

Semmelweisstraat 82/ Veenweg 1-1 9728 NB Groningen

Schoolfoto van Boerhaave School

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

De Boerhaaveschool streeft ernaar ook leerlingen met een beperking een plek te geven. Er zijn leerlingen op school met een visuele beperking, een auditieve beperking en met ernstige spraak/taalmoeilijkheden, langdurig zieke leerlingen, leerlingen met een verstandelijke beperking en leerlingen met psychiatrische stoornissen.

De mate waarin een zorgleerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft, is afhankelijk van de aard van de problematiek.

Integratie op onze school is zeker mogelijk, maar de school bepaalt voor elke individuele leerling of dat mogelijk is. Bij toelating gaat het dus altijd om een individuele beslissing. In algemene zin is er dan ook geen advies te geven over welke leerlingen wel en welke leerlingen niet toelaatbaar zijn. De stappen die tot deze beslissing leiden staan in het SOP.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven