Boerhaave School

Semmelweisstraat 82/ Veenweg 1-1 9728 NB Groningen

Schoolfoto van Boerhaave School

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u zicht op de resultaten van de Boerhaaveschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het Schoolvenster compleet.

Hartelijk welkom op het Schoolvenster van de Boerhaaveschool!

Een actieve school, waar leren een ontdekkingsreis is!

www.boerhaaveschool.nl


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Leren van elkaars kwaliteit
  • Stimulerende leeromgeving
  • Zelfregulatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Boerhaaveschool is onderdeel van Vensterschool Hoornse Wijken. In samenwerking met onze partners voor kinderopvang en -zorg streven wij naar een doorgaande lijn in zorg, pedagogische aanpak en aanbod. De Boerhaaveschool is hier een actieve partner zowel op beleidsniveau als op de werkvloer. De Boerhaaveschool maakt ook deel uit van de stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). O2G2 biedt iedere leerling kwalitatief hoogstaand en innovatief onderwijs. Het onderwijs stelt leerlingen in staat hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven