Basisschool Beijumkorf

Jaltadaheerd 53 9737 HC Groningen

Schoolfoto van Basisschool Beijumkorf

Het team

Toelichting van de school

Onze school heeft een directeur, twee kwaliteitsondersteuners, een ICT- coördinator, een reken-, een taal-, een NT2,  een MB/HB coördinator, een coördinator Digitale Geletterdheid, coördinator Engels, Voor en Vroegtijdse Educatie specialist (VVE),  een onderbouwcoördinator, een brug- en aandachtsfunctionaris en een preventiemedewerker. We hebben een management team( MT) waarin alle bouwen zijn vertegenwoordigd en alle coördinatoren betrokken zijn.

Daarnaast hebben we onder-, midden- en bovenbouwleerkrachten, een vrijwillige conciërge en een management assistente.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen ons schoolbestuur beschikken wij over een invalpool met leerkrachten. Bij verlof van leerkrachten lukt het meestal vervanging te vinden. Bij onverwachte afwezigheid van de leerkracht, door bijvoorbeeld ziekte, kan het voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is.

Wij spannen ons te allen tijde in om een vervangende leerkracht in te zetten. Mocht dit niet lukken, dan zoeken wij intern naar een oplossing. Bijvoorbeeld door een groep te verdelen over meerdere groepen (vervangingsprotocol). Uitgangspunt is dat leerlingen niet naar huis gestuurd hoeven te worden bij afwezigheid van de leerkracht. Incidenteel kan het toch voorkomen dat we een groep niet kunnen opvangen. Aan ouders wordt dan gevraagd om hun kind thuis op te vangen. Lukt dit niet, dan zorgt de school voor opvang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven