Siebe Jan Boumaschool

Oliemuldersweg 47 9713 VA Groningen

Schoolfoto van Siebe Jan Boumaschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het SchoolvensterPO van onze Siebe Jan Boumaschool. Op de volgende pagina's kunt u van allerlei informatie vinden over onze school. Vooral heel veel cijfers, tabellen en grafieken. De gegevens zijn landelijk aangeleverd door Cito, Duo, de inspectie van het onderwijs of het ministerie en door ons schoolbestuur. We snappen dat deze kille cijfers soms niets zeggen. Daarom hebben wij geprobeerd om overal een korte toelichting bij te schrijven. Wilt u meer van de school weten, dan raden wij u aan om naar de website van de school te gaan of om de schoolgids te gaan lezen. Nog beter is het om een afspraak te maken om werkelijk bij ons langs te komen. We leggen u dan alles uit en laten u de hele school zien.Evengoed hopen we dat u met interesse de informatie in dit VensterPO zult lezen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal schommelt de laatste jaren enigszins. Dit is vooral afhankelijk van de hoeveelheid kinderen van een bepaalde leeftijdsgroep in de wijk Oosterpark, waar bijna 100% van de kinderen vandaan komt. Met een lichte schommeling bedoelen we per schooljaar 10 kinderen meer of minder. Onduidelijkheid over de nieuwbouw van de school op een andere plaats in de wijk, zorgt voor enige ongerustheid en twijfel over aanmelding. Dit is onnodig. De komende jaren zullen we in het bestaande gebouw blijven en na oplevering zullen we met de hele school overgaan naar het nieuwe gebouw.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven