St.Franciscus

Star Numanstraat 52 9714 JS Groningen

  • Schoolfoto van St.Franciscus
  • Schoolfoto van St.Franciscus
  • Schoolfoto van St.Franciscus
  • Schoolfoto van St.Franciscus
  • Schoolfoto van St.Franciscus

In het kort

Toelichting van de school

Wij heten u graag van harte welkom op de St.Franciscus, een kleine school met een hecht team dat oog heeft voor iedere leerling. In deze schoolgids geven wij u een schets van de St.Franciscus.  We geven aan waar onze school voor staat en belichten alle elementen die in de school te herkennen zijn.

Onze school is "Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon!" Dit ziet u terug in de gezamenlijke activiteiten, projecten en vieringen. Dit zorgt voor verbinding tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. Met elkaar zorgen wij voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van uw kind.

“Op een prachtige plekken in de Korrewegwijk, geven leerlingen, ouders, schoolteam en bestuur gestalte aan een kleine gezellige school, de St. Franciscus. Soms kun je er een speld horen vallen, soms is het er een drukte van belang. Maar altijd is het een plek waar we ons thuis kunnen voelen en waar we met z’n allen onze uiterste best doen om goed onderwijs te realiseren".

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschaligheid
  • Alle leerlingen zijn welkom
  • Optimale ontwikkeling
  • Verbinding
  • Samenwerking met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Oriëntatie op de St.Franciscus
Voordat u uw kind op de St. Franciscus inschrijft, wilt u zich uiteraard goed oriënteren. Wij stellen u graag in de gelegenheid om onze school vooraf te bezoeken. Tijdens dit bezoek krijgt u uitgebreid informatie over de school, beantwoorden wij uw vragen en krijgt u de gelegenheid om de school te bekijken.   

Aannamebeleid
De St. Franciscus staat open voor ieder kind en in de regel zullen wij dan ook alle kinderen toelaten, zolang er voldoende ruimte beschikbaar is in de groep. In het geval van een geestelijke of lichamelijke handicap of ernstige leer- en/of gedragsproblemen zal de school in samenwerking met de ouders zorgvuldig onderzoeken of wij over voldoende mogelijkheden beschikken om het kind goed op te vangen en goed onderwijs te bieden. Bij de gevolgde procedure kunnen eventueel ook externe instanties ingeschakeld worden. Indien het kind al ingeschreven heeft gestaan bij een andere school, zal voor de aanname altijd contact opgenomen worden met de school van herkomst. Een uitzondering op de toelating doet zich voor indien de groep waarvoor het kind wordt aangemeld de maximale grootte (30 leerlingen) heeft bereikt. In dat geval wordt uw kind op onze wachtlijst geplaatst. Voor meer informatie zie de website www.sint-franciscus.nl. 

Kennismakingsperiode
Voor het eerst naar school gaan kan een spannende aangelegenheid zijn. Om uw kind langzaam aan de school te laten wennen hebben wij een kennismakingsperiode. Vanaf het moment dat uw kind de leeftijd van drie jaar en elf maanden heeft bereikt, bestaat de mogelijkheid om gedurende drie dagen de school te bezoeken. Uitzondering zijn de leerlingen die drie weken voor de zomervakantie vier jaar worden; zij starten direct na de zomervakantie. De leerkrachten van de onderbouw nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.  Zodra een leerling vanaf vier jaar bij ons naar school gaat moet de leerling zindelijk zijn, van alle leerlingen wordt verwacht dat zij zelfstandig naar het toilet kunnen gaan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school heeft een vijfgelijkedagenrooster. Alle leerlingen gaan van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.
Om 8.15 uur openen wij de deuren van de twee gebouwen en bent u van harte welkom.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven