SBO de Meerpaal

Koperstraat 4 9743 RW Groningen

Schoolfoto van SBO de Meerpaal

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor iedere leerling stellen we een ontwikkelingsperspectiefplan op. Hierbij hoort een uitstroomprofiel. Op basis van deze informatie worden de leerlingen een leerroute aangeboden. We toetsen de leerlingen 2 maal per jaar met onafhankelijke toetsen om de voortgang van de leerlingen te monitoren, evalueren en bij te stellen. Ook in het SBO is het sinds schooljaar 2019-2020 verplicht om een eindtoets af te nemen bij  leerlingen die van school af gaan. SBO de Meerpaal doet dit al sinds schooljaar 2016-2017. We nemen bij de leerlingen de eindtoets Route 8 af.  In schooljaar 2019-2020 zijn de eindtoetsen wegens corona geschrapt.    

Van elke leerling is een dossier aanwezig, waarin de vorderingen worden bijgehouden. Twee maal per jaar krijgen de leerlingen vanaf groep O1 een rapport mee naar huis. Voor groep A is dat één keer, aan het eind van het cursusjaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de leerlingen wordt voortdurend bijgehouden. Wanneer een leerling in leerjaar 7 start volgen er aanvullende onderzoeken en zal er een voorlopig advies worden afgegeven voor het vervolgonderwijs aan de ouders/verzorgers en de leerling. In het advies zullend de onderwijsresultaten die tot dat moment bekend zijn meenomen worden en zullen er aanvullende doelen worden gesteld waar nodig. In leerjaar 8 worden de adviezen definitief gemaakt en kenbaar gemaakt aan de beoogde school voor voortgezet onderwijs. Aan het einde van leerjaar 8 wordt er nog een eindtoets afgenomen om het beeld te bevestigen. In enkele gevallen kan het advies nog worden aangepast.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven