(V)SO de Steiger

Koperstraat 4 9743 RW Groningen

Schoolfoto van (V)SO de Steiger

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de leerlingen wordt voortdurend bijgehouden. Wanneer een leerling 11 jaar is volgen er aanvullende onderzoeken. Op basis van alle gegevens zal er een adviesgesprek volgen met de ouders/verzorgers over de plaatsing in het vervolgonderwijs. Doorgaans zal dit zijn een plek in binnen het praktijkonderwijs of het VSO. Ook komt het voor dat een schoolse setting niet de meest passende plek is, maar dat een zorginstelling beter aansluit, waarbij er de mogelijkheid is om een onderwijsaanbod binnen deze setting aan te bieden.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven