(V)SO de Steiger - school met de Bijbel

Koperstraat 4 9743 RW Groningen

Schoolfoto van (V)SO de Steiger - school met de Bijbel

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Veilig
  • Gespecialiseerd onderwijs
  • Goede Sfeer
  • Kind wordt gezien en gehoord

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op (V)SO de Steiger zitten rond de 45 leerlingen. Deze leerlingen komen uit de hele provincie Groningen, de kop van Drenthe ( tot en met Assen) en uit oost-Friesland ( tot ca. Drachten)
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
15
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ziekmelden? U kunt uw ziekmelding doorgeven via telefoonnummer 050 575 28 58

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?