De Feniks

Maresiusstraat 22 9746 BJ Groningen

  • Schoolfoto van De Feniks
  • Schoolfoto van De Feniks
  • Buiten, samen overleggen, bewegen en leren grote getallen te maken.
  • Buiten, samen overleggen, bewegen en het juiste woord bij de juiste categorie schrijven met stoepkrijt.
  • Samen rondjes rennen bij de school. Bewegen, saamhorigheid en plezier!

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het lerarentekort is nog niet merkbaar in onze school bij het bemensen van onze groepen. Het is wel merkbaar in periodes waarin veel ziekte heerst. Op dat moment hanteren we het volgende protocol:

Aanvraag ziekteverlof leerkracht:   

We checken als eerste de vervangingspool Openbaar Onderwijs Groningen.                                    

Wat doe we als er geen vervanger beschikbaar is:                       

We kijken wie er binnen de school wel beschikbaar zijn:

-       Ambulante leerkracht voor de groep  

-       Op de dagen dat er LIO stagiaires zijn kan de vaste leerkracht vervangen in een andere groep.  

-       Parttime leerkrachten die eventueel extra willen/kunnen werken  

Is hier niemand beschikbaar, dan worden er noodoplossingen in werking gezet.  

 

NOODOPLOSSINGEN:  

-       Directeur/IB' er gaat voor de groep, maximaal 2 dagen in het schooljaar.

-       Lio stagiaires / derde jaars stagiaires vragen om te vervangen. Dit kan ook op dagen dat zij geen stage lopen.   

                    

Wat doen we als de noodoplossing niet (meer) in te zetten is:     

Klas verdelen over andere groepen ( maximaal 1 keer per week). Er is een verdelingsplan beschikbaar. Mocht er na 1 dag verdelen geen oplossing zijn, dan kan het aanwezige onderwijsondersteunend personeel worden ingezet. Dan is er sprake van OPVANG en niet van onderwijs! Gaan we over tot OPVANG dan mag u uw kind thuis houden. Als er geen onderwijsondersteunend personeel aanwezig is, wordt u gevraagd uw kind thuis te houden. Ook na 1 dag “opvang” zult u gevraagd worden uw kind thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze leerlingen in groep 1-2 krijgen dezelfde onderwijstijd als de leerlingen in groep 3 tot en met 8. De leerkrachten van de groepen 1-2 gebruiken de methode Onderbouwd als onderlegger om hun thematisch onderwijs vorm te kunnen geven en de daarbij beoogde doelen te behalen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het Ministerie van Onderwijs verplicht elke school om per jaar een minimaal aantal uren onderwijs te geven. De leerlingen van onze school krijgen per jaar 940 uur les. Dit resulteert voor komend schooljaar in 60 uren marge. Voor de planning van de margedagen zijn er diverse afspraken waar wij ons aan dienen te houden. Eet momenten (fruit & lunch) vallen onder onderwijstijd. Dit heeft als consequentie dat wij dit moment koppelen aan een activiteit die onderwijs gerelateerd is. Tijdens het fruit- en lunchmoment worden instructies gegeven, zijn er taalactiviteiten en mag het digibord dienen als middel.

De margedagen:

Woensdag 23 september 2020

Maandag 19 oktober 2020

Vrijdag 20 november 2020

Donderdag 4 februari 2021

Vrijdag 5 februari 2021

Maandag 7 juni 2021

Dinsdag 8 juni 2021

Vrijdag 9 juli 2021

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op de website van de school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven