De Feniks

Maresiusstraat 22 9746 BJ Groningen

  • Schoolfoto van De Feniks
  • Schoolfoto van De Feniks
  • Buiten, samen overleggen, bewegen en leren grote getallen te maken.
  • Buiten, samen overleggen, bewegen en het juiste woord bij de juiste categorie schrijven met stoepkrijt.
  • Samen rondjes rennen bij de school. Bewegen, saamhorigheid en plezier!

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van obs de Feniks. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onze school zelf. We zijn een openbare school in een groene omgeving. Toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of culturele achtergrond. Tot 2011 was de Feniks onderdeel van basisschool de Vlint uit Vinkhuizen. Door een groeiend aantal kinderen in de wijken Gravenburg, de Held en Reitdiep werd in 2007 een nieuw schoolgebouw op locatie Gravenburg neergezet. Echter in oktober 2010 werd dit gebouw door brand verwoest. We zijn verder gegaan onder de naam 'Feniks', letterlijk herrezen uit de as. In maart 2012 hebben wij onze nieuwe school weer betrokken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ik leer hier met plezier
  • Ik heb respect voor de ander
  • Ik leer hier mezelf kennen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven