GBS Het Palet

Froukemaheerd 1 9736 RA Groningen

  • Schoolfoto van GBS Het Palet
  • Schoolfoto van GBS Het Palet
  • Langskomen voor een kennismaking mag ook los van de Open dagen
  • Elk jaar is er een jaarthema, opgedeeld in tien maandthema's.
  • vlakbij de school is een natuurspeeltuin van OERRR

In het kort

Toelichting van de school

Het Palet is een school met de bijbel waar gemotiveerde leerkrachten vanuit hun christelijke identiteit er alles aan doen om kinderen helemaal tot hun recht te laten komen. We geven elk kind vanuit veiligheid de ruimte om te leren en te groeien tot zelfstandige leerlingen. We zien graag dat ze met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan. 

We leren de kinderen naast rekenen, lezen en schrijven ook uit de Bijbel. De grondslag voor ons leven is de Bijbel en we willen de kinderen, met onze houding en ons gedrag, laten zien wat het betekent om als christen te leven. Christelijke ouders, met verschillende kerkelijke achtergronden vertrouwen hun kinderen aan ons toe. 

Omdat we het belangrijk vinden dat er zo veel mogelijk overeenstemming is in de opvoeding thuis en het onderwijs op school, zijn ouders welkom in de school. We zien ouders als partners. Met elkaar willen we ons inzetten om uit ieder kind het beste naar boven te halen. We doen dat in een veilige leeromgeving, en met respect voor de ander en voor de natuur, in het besef dat alles en iedereen Gods eigendom is.

Onze school is onderdeel van NoorderBasis, een schoolvereniging met 33 scholen in Friesland, Groningen en de kop van Drenthe.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Voor en door christenen
  • Leren en goede resultaten
  • Veiligheid en vertrouwen
  • Fairtrade en duurzaamheid
  • Open en transparant

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van Het Palet neemt heel langzaam af. Na jaren van lichte groei zien we nu een kleine daling. Die daling hangt samen met de huidige huizenmarkt, waarbij gezinnen verhuizen naar dorpen buiten de stad Groningen. Daarentegen weten steeds meer ouders vanuit de wijk Meerstad ons te vinden en maken ze de bewuste keuze voor het christelijke onderwijs op Het Palet.

Daarentegen zijn er ook meerdere christelijke ouders van buiten onze oorspronkelijke denominaties die nu hun kind(eren) aanmelden. Dit maakt dat de school vanuit de kleutergroepen groeit door nieuwe gezinnen die bij ons op school komen.

Twee per jaar, in oktober en maart organiseren we een Open dag, waarbij we nieuwe ouders met hun kind(eren) graag de school laten zien. Kijk op onze website voor de data. Uiteraard bent u het hele jaar welkom om kennis te maken met Het Palet, belt u gerust voor het maken van een afspraak. https://www.gbshetpalet.nl/informatie/

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De meeste kinderen blijven op Het Palet tussen de middag over. De Tussen Schoolse Opvang wordt georganiseerd vanuit de oudercommissie in samenwerking met de directie. Er wordt gewerkt met een ouder die vaste TSO-coördinator is. Er is ondersteuning van de administratief medewerker, zij zorgt voor het rooster en samen met de coördinator stuurt zij de TSO-ouders aan. De coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de ouders. 

Sinds 2012 heeft Het Palet een eigen BSO. Prokino biedt middels BSO Het Palet buitenschoolse opvang aan. De opvang vindt plaatst in een ruimte van de school.  BSO Het Palet is een christelijke BSO, bij aanname van kinderen en personeel wordt hier rekening mee gehouden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven