Basisschool Rehoboth

Prinses Margrietstraat 3 9744 CL Groningen

 • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth
 • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth
 • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth
 • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Rehoboth is onderdeel van NoorderBasis. Binnen onze schoolvereniging is een vervanginscoördinator aanwezig die alle vervangingen regelt m.b.t. vaste invallers. Naast het gebruik van de invalpool zijn er ook collega's die vaak een dagje extra werken bij bv. ziekte van een collega. 

De communicatie naar ouders over verlof en vervanging van leerkrachten gaat via Parro.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Afhankelijk van het aantal leerlingen per groep bekijken we jaarlijks welke groepen gevormd gaan worden. In het schooljaar 2021/2022 hebben wij de volgende (combinatie)groepen:

 • groep 1/2
 • groep 3
 • groep 4
 • groep 5/6
 • groep 7/8

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren voornamelijk tijdens spel. Er wordt veelal gewerkt vanuit thema's die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Binnen de thema's wordt uitgebreid aandacht besteed aan de taal- en rekenontwikkeling. Ook de motorische, sociaal-emotionele en kunstzinnige ontwikkeling komen aan bod.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 besteden we dagelijks tijd aan de kernvakken zoals: (begrijpend) lezen, taal en rekenen. Gemiddeld besteden we aan elk kernvak een uur per dag. Naast het aanbod op de kernvakken besteden we ook aandacht aan onze identiteit (o.a. Bijbelverhalen), sociale vaardigheden, wereld-oriënterende vakken, beweging, Engels en creatieve vakken.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het team van de Rehoboth heeft kennis en ervaring met:

 • slechthorende leerlingen
 • leerlingen met TOS
 • matige gedragsproblemen
 • dyslexie
 • hoogbegaafdheid
 • rekenproblematiek

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en spel door middel van het leerlingvolgysteem 'Leerlijnen jonge kind' in ParnasSys, waarbij er gewerkt wordt aan doelen die de brede ontwikkeling van kinderen stimuleren. Voor het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van de Kanjertraining. 

Terug naar boven