Basisschool Rehoboth - school met de Bijbel

Prinses Margrietstraat 3 9744 CL Groningen

 • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth - school met de Bijbel
 • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth - school met de Bijbel
 • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth - school met de Bijbel
 • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth - school met de Bijbel

Het team

Toelichting van de school

Het team op de Rehoboth heeft een mooie diverse samenstelling: jong - oud, beginnend leerkracht - senior, man- vrouw, parttime - fulltime. Het team bestaat uit 7 leerkrachten, 3 onderwijsassistenten, 1 vakleerkracht voor gym, 1 administratief medewerker, 1 ib'er en 1 directeur. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Rehoboth is onderdeel van NoorderBasis. Binnen onze schoolvereniging is een vervangingscoördinator aanwezig die alle vervangingen regelt m.b.t. vaste invallers. Naast het gebruik van de invalpool zijn er ook collega's die vaak een dagje extra werken bij bv. ziekte van een collega. 

De communicatie naar ouders over verlof en vervanging van leerkrachten gaat via Parro.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Afhankelijk van het aantal leerlingen per groep bekijken we jaarlijks welke groepen gevormd gaan worden. In het schooljaar 2023/2024 hebben wij de volgende (combinatie)groepen:

 • groep 1/2
 • groep 3/4 (op ma & di splitsen we deze groep).
 • groep 5/6 (op wo & do splitsen we deze groep tijdens de instructielessen van spelling en rekenen).
 • groep 7/8 (op wo splitsen we deze groep tijdens de instructielessen van spelling en rekenen).

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren voornamelijk tijdens spel. Er wordt veelal gewerkt vanuit thema's die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Binnen de thema's wordt uitgebreid aandacht besteed aan de taal- en rekenontwikkeling. Ook de motorische, sociaal-emotionele en kunstzinnige ontwikkeling komen aan bod.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 besteden we dagelijks tijd aan de kernvakken zoals: (begrijpend) lezen, taal en rekenen. Gemiddeld besteden we aan elk kernvak een uur per dag. Naast het aanbod op de kernvakken besteden we ook aandacht aan onze identiteit (o.a. Bijbelverhalen), sociale vaardigheden, wereld-oriënterende vakken, beweging, Engels, creatieve vakken en muziek.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Verreweg de meeste kinderen kunnen we bij ons op school een passende plek bieden. Soms hebben kinderen extra ondersteuning en zorg nodig. We bekijken zorgvuldig per leerling hoe en of we deze ondersteuning kunnen bieden. 

Het team van de Rehoboth heeft kennis en expertise met:

 • slechthorende leerlingen
 • leerlingen met TOS
 • matige gedragsproblemen
 • dyslexie
 • hoogbegaafdheid
 • rekenproblematiek

Daarnaast zijn er onderwijsassistenten aanwezig om de leerkrachten te ondersteunen in de leerlingenzorg. Er kunnen diverse arrangementen aangevraagd worden om leerlingen en/of leerkrachten extra ondersteuning te bieden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om alle leerlingen nog beter te kunnen begeleiden willen we graag dat een leerkracht de opleiding gaat volgen tot taalcoördinator. Op deze manier willen we graag inhoudelijke deskundigheid in huis halen op het gebied van taalonderwijs. 

Daarnaast willen we een interne plusgroep gaan opzetten om meer- en hoogbegaafde leerlingen voldoende uitdaging te kunnen bieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en spel door middel van het leerlingvolgysteem 'Leerlijnen jonge kind' in ParnasSys, waarbij er gewerkt wordt aan doelen die de brede ontwikkeling van kinderen stimuleren. Voor het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van de Kanjertraining. 

Terug naar boven