Basisschool Rehoboth - school met de Bijbel

Prinses Margrietstraat 3 9744 CL Groningen

  • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth - school met de Bijbel

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw
  • Veiligheid
  • Zorg naar behoefte
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Open en positief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich veilig voelen op school. De leerlingen kunnen met hun vragen of zorgen terecht bij de eigen leerkracht(en). Soms kan het voorkomen dat een leerling behoefte heeft om juist met iemand buiten de school te spreken. De familie Rodenboog (Gerko en Janneke) zijn voor onze school daarvoor de contactpersonen. Aan het begin van het schooljaar en halverwege het jaar, doen zij een rondje door de groepen om de leerlingen te laten weten dat ze met eventuele zorgen ook bij hen terecht kunnen. Deze gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk.

De contactpersonen kunnen verwijzen naar de vertrouwenspersonen van NoorderBasis: Cees van den Berg en Bert Bloemendal of naar de klachtencommissie.

Landelijk is er een vertrouwensinspecteur te bereiken via: 0900-1113111

Terug naar boven