GBS De Triangel

Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen

Schoolfoto van GBS De Triangel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Triangel maakt elke leerling de Centrale Eindtoets, tenzij leerlingenkenmerken dat niet toelaten. Als er leerlingen zijn met een ontheffing, bijvoorbeeld om deze korter dan 4 jaar in Nederland is of korter dan 2 jaar bij ons op school zitten, dan kunnen we ervoor kiezen om die score niet mee te laten tellen. 

We zijn blij met de resultaten van de laatste jaren en blijven streven naar verbetering. In het onderstaande overzicht staan de resultaten van de afgelopen jaren. In 2018 was de score net onvoldoende. Dit lag toen in de lijn der verwachting. In 2019 is de score weer ruim voldoende en boven het landelijk gemiddelde. 17 leerlingen hebben de Eindtoets gemaakt, waarvan uiteindelijk de resultaten van 3 leerlingen niet meetellen in het gemiddelde, omdat daar een ontheffing voor is.

Dit jaar hebben we voor weer voor Route8 gekozen. De eindtoets ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. Deze digitale manier van toetsen past goed bij onze manier van werken op school. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn. De toets wordt via internet afgenomen en de afname neemt ongeveer één dagdeel in beslag. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken het Leerling Volgsysteem (LVS) van Cito. Deze toetsen worden in januari (Middentoetsen) en juni (Eindtoetsen) afgenomen. Elke groepsleerkracht maakt naar aanleiding van deze toetsen, zijn of haar observaties en andere gegevens een analyse van de groep, die vervolgens besproken wordt met de intern begeleider en de directeur. Die maken op hun beurt op basis van alle groepsanalyses een schoolanalyse. Zo werken we planmatig aan het verbeteren van ons onderwijs. Op Vensters PO vindt u de link naar de gegevens van het afgelopen jaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven