GBS De Triangel

Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen

Schoolfoto van GBS De Triangel

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Aandacht voor verschillen
  • Betrokken
  • Kind staat voorop

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen vijf jaar is De Triangel flink gegroeid qua leerlingenaantal. Als verklaring hiervoor zien we dat steeds meer ouders die op zoek zijn naar een school waar de Bijbel centraal staat, onze school weten te vinden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We willen aan alle leerlingen een veilige leeromgeving bieden. Een veilige basis is voorwaarde voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen en om te kunnen leren. Daarom besteden we veel aandacht aan de veiligheid op school. Helaas gebeurt er weleens iets waardoor de veiligheid in het geding komt. Dat proberen we met elkaar op te lossen. Op deze pagina staat beschreven hoe we dat met elkaar oplossen.

Terug naar boven