De Heerdstee

Bentismaheerd 1 9736 EA Groningen

  • Schoolfoto van De Heerdstee
  • Schoolfoto van De Heerdstee
  • Schoolfoto van De Heerdstee
  • Schoolfoto van De Heerdstee
  • Schoolfoto van De Heerdstee

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze vereniging de VCOG heeft een invallerspool, waaruit leerkrachten van alle scholen kunnen worden vervangen bij verlof.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Samenstelling van het team:

De school wordt geleid door de directeur. Naast de directeur functioneert per bouw een coördinator die allerlei zaken regelt die de betreffende bouw aangaan. De onderbouwcoördinator is tevens intern begeleider. Daarnaast is er een intern begeleider voor de bovenbouw. Er zijn specialisten op het gebied van: taal, rekenen, ICT, gedrag, het jonge kind, bewegingsonderwijs en excellent leren. De leerkracht of elk koppel van leerkrachten geeft de vakken in de eigen groep, conform de voorschriften, omschreven in de wet op het Primair Onderwijs. Bij een gedeelde groepstaak berust de eindverantwoordelijkheid bij de groepsleerkracht met de grootste taakomvang, terwijl bij een duobaan sprake is van een gelijke taakverdeling en verantwoordelijkheid. Op de school is een brugfunctionaris aanwezig, zij vormt de brug tussen ouders/verzorgers/kind/school/wijk. Voor ondersteunende taken zijn een conciërge en een administratief medewerkster aangesteld. Tot slot zijn twee personen belast met de schoonmaak van het schoolgebouw.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven