De Heerdstee

Bentismaheerd 1 9736 EA Groningen

  • Schoolfoto van De Heerdstee
  • Schoolfoto van De Heerdstee
  • Schoolfoto van De Heerdstee
  • Schoolfoto van De Heerdstee
  • Schoolfoto van De Heerdstee

In het kort

Toelichting van de school

De Heerdstee staat midden in de wijk Beijum. Onze school heeft als uitgangspunt dat het gehele team samen verantwoordelijk is voor alle kinderen. We hebben oog voor ieder kind. Vanuit het daltononderwijs leren we kinderen verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig te worden, samen te werken, zich effectief te ontwikkelen en te reflecteren op hun handelen. Wij willen iedere leerling optimale kansen en zorg bieden in samenwerking met de ouders/verzorgers. Een goede relatie tussen ouders en leerkrachten/directie vinden wij essentieel voor de ontwikkeling van het kind.

De gegevens van het SchoolVenster van De Heerdstee zijn afkomstig van DUO en de Inspectie. Waar nodig geven we een korte toelichting.  

Voor meer informatie over onze school verwijzen we u graag naar onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Samen verantwoordelijk
  • Uitdagend en op maat
  • Cultuur en sport
  • Warm

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingpopulatie vormt een mooie afspiegeling van de wijk waarin de school staat: Beijum.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven