De Tamarisk

Van Lenneplaan 8 9721 PZ Groningen

  • Schoolfoto van De Tamarisk
  • Schoolfoto van De Tamarisk
  • Schoolfoto van De Tamarisk
  • Schoolfoto van De Tamarisk

Het team

Toelichting van de school

De Tamarisk is een B-Slim school. Dat betekent dat gezond bewegen en gezonde voeding bij ons veel aandacht krijgen. Beide gymlessen aan de groepen 3 t.m 8 worden verzorgd door onze vakleerkracht. Daarnaast organiseert zij nog beweegactiviteiten in de wijk na schooltijd in het kader van het B-Slim project.

Elke ochtend worden de leerlingen van locatie de Wiardt in staat gesteld om deel te nemen aan een schoolontbijt. Tevens is het gehele jaar door elke week vers fruit en zuivel aanwezig op beide locaties.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is door ziekte of verlof wordt er een beroep gedaan op de vervangingspool van de VCOG. Mocht er geen invaller beschikbaar zijn, dan wordt er intern een oplossing gezocht. Er wordt alles aan gedaan om te voorkomen dat een groep naar huis moet worden gestuurd, maar helaas kunnen we dit niet altijd voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Tamarisk dot mee aan de pilot bewegingsonderwijs in de stad Groningen. Dit houdt o.a. in dat de vakleerkracht op 2 momenten in de week de lessen bewegingsonderwijs verzorgt voor de groepen 3 t/m 8. Ook voor groep 1/2 is zij beschikbaar, meestal in het kader van MRT.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De doelgroep van ons onderwijsaanbod zijn kinderen van 4 t/m 12/13 jaar. We zijn speciaal toegerust voor kinderen met een taalachterstand. We hanteren hiervoor een VVE-groep en hebben tevens extra inzet op individuele begeleiding.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds een aantal jaren is de samenwerking met Kinderopvang Kids First verstrekt op zodanige wijze, dat we in het nieuwe gebouw zijn gestart met een Daltonkindcentrum. Dit betekent dat we nauw samenwerken om een doorgaande ontwikkelingslijn te bewerkstellingen van 0 - 12 jaar, waarbij de Daltonkernwaarden het uitgangspunt vormen.

Terug naar boven