Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers

Siriusstraat 1 9742 KT Groningen

Schoolfoto van Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds 2020 kijkt de inspectie bij het beoordelen van de resultaten naar behaalde referentieniveaus bij de eindtoets. In 2020-2021 scoort de KDS Bisschop Bekkers met 93,7% ruim boven de signaleringswaarde van 85% op het fundamentele niveau 1F. De school scoort ook hoger dan vergelijkbare scholen (92,5%). Ook wat betreft het streefniveau 2F/1S ligt de score van de school met 49,8% ruim hoger dan de signaleringswaarde van 37,5%. Op deze indicator ligt de score van KDS Bisschop Bekkers net iets lager dan vergelijkbare scholen (49,8%). In verband met corona is de eindtoets in 2019-2020 niet afgenomen.

Voor 2020 keek de inspectie bij het beoordelen van de resultaten naar de gemiddelde eindtoetsscore van de leerlingen. Deze gemiddelde score ligt voor zowel 2018-2019 als 2017-2018 (ruim) boven de ondergrens van de inspectie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroom van de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers is heel divers.

Naast kinderen met VMBO advies, stromen er ook kinderen uit naar het VWO en Gymnasium.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs heeft in december 2013 – net als in de jaren daarvoor –  het basisarrangement vastgesteld voor de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers. Dat betekent dat onze school het vertrouwen heeft van de inspectie en dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van ons onderwijs.

In september 2013 heeft de Inspectie van het Onderwijs  onze school bezocht in het kader het reguliere onderzoek en in het kader van een pilot Toezicht Sociale Kwaliteit.

Terug naar boven