Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers

Siriusstraat 1 9742 KT Groningen

Schoolfoto van Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers bestaat uit 22 personen. De meeste teamleden werken parttime. Ons team is gemiddeld wat ouder, maar de afgelopen jaren hebben we een aantal jonge collega’s kunnen aannemen omdat we van een aantal teamleden afscheid hebben genomen en meer ouders voor onze school kiezen. Een derde deel van ons team bestaat voor uit mannen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven we welke ondersteuning de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Er wordt daarbij een onderscheid aangebracht tussen basisondersteuning door de school zelf en extra (gespecialiseerde) ondersteuning die de school met hulp externe deskundigen en het samenwerkingsverband kan verzorgen.  

De Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers valt onder SWV PO 20.01. Dit is het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs voor de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld. Zie ook: Website SWV PO 20.01

Terug naar boven