Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers

Siriusstraat 1 9742 KT Groningen

Schoolfoto van Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers

In het kort

Toelichting van de school

Midden in de groene en ruim opgezette wijk Paddepoel, grenzend aan het Zernikecomplex (de locatie van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool Groningen) ligt de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers. Vanuit de katholieke onderwijstraditie is onze school een plek waar alle kinderen en culturen welkom zijn. We vinden het belangrijk dat ieder kind met zijn/haar unieke uiterlijk, taal en culturele achtergrond zich op onze school thuis voelt. Waarden en normen spelen daarbij een belangrijke rol. We maken ze zichtbaar en voelbaar in de dagelijkse omgang met elkaar en via onze “regel van de maand”.

De gegevens van het SchoolVenster van de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers  zijn afkomstig van DUO en de Inspectie. Waar nodig geven we een korte toelichting. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers heeft ongeveer 230 leerlingen. We werken met drie groepen 1/2 en met van de groepen 3 t/m 8 elk één groep.

Er is de laatste jaren sprake van een stabilisatie van het aantal leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven