Joseph Haydn-School

Haydnlaan 102 9722 CL Groningen

  • Schoolfoto van Joseph Haydn-School
  • Schoolfoto van Joseph Haydn-School

Het team

Toelichting van de school

OBS Joseph Haydn heeft verschillende vakleerkrachten

Voor het vak bewegingsonderwijs, voor de vakken godsdienst en humanistische vorming en voor het onderdeel CKV (Culturele en kunstzinnige vorming)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten hebben soms recht op compensatieverlof of werkdrukverlichting. De vervanging wordt zoveel mogelijk intern opgelost. Dit gebeurt soms door de duo-partner of door een andere leerkracht. Als er een Lio- stagiaire (leerkracht in opleiding) in de groep is, neemt de leerkracht in die tijd compensatieverlof. Als een leerkracht zich ziek meldt of een verlofdag heeft, zorgt de directeur zo mogelijk voor een vervanger. We doen altijd ons uiterste best een invaller te benoemen die bekend is met de werkwijze op onze school. Soms zijn er echter helemaal geen invallers beschikbaar en wordt er een noodoplossing gezocht. Het protocol vervangingen gaat dan in werking.                                  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsdoorbrekende niveaugroepen de groep 1/2

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ondersteuning aan leerlingen

Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen en locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en extra ondersteuning hebben scholen beschreven in een ondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Haydnschool heeft afspraken gemaakt met SKSG voor de uitvoering van buitenschoolse opvang (BSO). De Haydnschool werkt samen met 3 BSO’s van SKSG:     

SKSG Symfonie (Helper Brink 50) Voor de BSO opvang maken wij gebruik van de lokalen van de Joseph Haydnschool. SKSG Notenkraker (Sweelincklaan 2) Ook hiervoor geldt dat er (gedeeltelijk) gebruik wordt gemaakt van lokalen van de Joseph Haydnschool. SKSG Zuiderzon (Chopinlaan 4) ? Na schooltijd wordt uw kind door de pedagogisch medewerkers van school gehaald en naar de BSO gebracht. De openingstijden van de BSO zijn afgestemd op de schooltijden, margedagen en schoolvakanties.  

Terug naar boven