Jenaplanbasisschool de Swoaistee

Kiel 7 9733 EB Groningen

Schoolfoto van Jenaplanbasisschool de Swoaistee

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Swoaistee heeft zich ontwikkeld van middelgrote Jenaplanschool tot de grootste brede wijkschool binnen Lewenborg.

De combinatie van een herkenbaar onderwijsconcept (Jenaplan), een goed pedagogisch klimaat en een veelheid aan onderwijsactiviteiten maakt de school voor veel ouders een aantrekkelijke keuze.

Naast ouders die bewust kiezen voor het Jenaplanonderwijs is er een groeiende groep die de school bezoekt vanwege de positie van de school binnen de wijk. Hierdoor vormt de leerlingpopulatie meer en meer een reëele afspiegeling van de bevolkingsopbouw binnen de Lewenborg. Mede doordat onze school veel zorgleerlingen wil en kan opvangen vertoont het 'leerlinggewicht' een stijging.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
452
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven