de Vuurtoren

Vaargeul 117 -118 9732 JS Groningen

  • Schoolfoto van de Vuurtoren
  • Schoolfoto van de Vuurtoren
  • Schoolfoto van de Vuurtoren
  • Schoolfoto van de Vuurtoren
  • Schoolfoto van de Vuurtoren

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van De Vuurtoren. De Vuurtoren is een openbare school met een kleinschalig karakter en een fijne, gemoedelijke sfeer. Op De Vuurtoren is oog en aandacht voor elk kind. Ouders en leerlingen voelen zich thuis en gaan met plezier naar school. Er worden goede resultaten behaald op de leervakken en er is ruimschoots aandacht voor inspirerende activiteiten zoals kunst, toneel, muziek en sport.   We stimuleren ieder kind zijn talenten te ontdekken en ze te ontplooien. Brede talentontwikkeling vormt dan ook de kern van ons onderwijs; ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Dat doen we door van groep 1 tot en met groep 8 volledig thematisch te werken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Brede talentontwikkeling
  • Thematisch onderwijs
  • Veilig leef- en leerklimaat
  • Stevige basis in de kernvakken
  • Kunst, cultuur en sport

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal dat hier gepubliceerd is, is dat van vorig schooljaar. Inmiddels is De Vuurtoren gegroeid tot 240 leerlingen en zijn we een tiende groep gestart.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven