De Pendinghe

Eikenlaan 288-7 9741 EW Groningen

De foto is genomen vanaf het dak van de school. Op de blauwe en gele delen van het plein staan allerlei speeltoestellen.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Openheid
  • Perspectief
  • Unitonderwijs
  • Kansengelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de tabel kunt u zien dat het leerlingenaantal de laatste jaren stijgt. Dat wordt veroorzaakt door de toename van het aantal nieuwkomers in de wijk. Op 1 februari 2023 verwachten wij dat er 260 leerlingen op onze school zitten. 

Wil tu een rondleiding en/of uw kind aanmelden op onze school, dan kunt u bellen naar nummer 050-3210448 en vragen naar Sharon Lawson of mailen naar: info@pendinghe.nl. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven