Ref Basisschool de Zaaier

Dierenriemstraat 2 A 9742 AH Groningen

Schoolfoto van Ref Basisschool de Zaaier

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op dit moment hebben we één leerkracht die geen structureel dienstverband heeft op onze school en als invalleerkracht haar werk wil doen. 

In de groepen waar parttime gewerkt wordt wordt ook op prijs gesteld als er zo mogelijk voor de duo-collega wordt ingevallen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven