Ref Basisschool de Zaaier

Dierenriemstraat 2 A 9742 AH Groningen

Schoolfoto van Ref Basisschool de Zaaier

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van de Zaaier te Groningen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw onderwijs
  • Sociale en fysieke veiligheid
  • Rijke leeromgeving
  • We zien wie de leerling is
  • Samenwerkend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is niet groot en staat midden in de grote stad Groningen. 

Wij vervullen, mede vanuit onze identiteit, een streekfunctie. Zowel uit de stad Groningen, als uit de wijde omgeving, komen de kinderen naar onze school. Daarbij is het ons streven om deze kinderen Bijbelgetrouw onderwijs te geven.

Op dit moment hebben we een redelijk stabiel leerlingenaantal tussen de 50 - 55 leerlingen. Dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
61
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven